U PODSTAW WIELU METOD

Warunkowanie klasyczne leży u podstaw wielu metod leczenia fobii i innych za­burzeń emocjonalnych. Techniki, takie jak systematyczna desensytyzacja i symbolika wyobrażeniowa poprzez procesy skojarzeniowe prowadzą do stop­niowego zastąpienia nieprzyjemnego uczucia lęku i niepokoju nabytego w wyniku wcześniejszych doświadczeń przez stan przyjemnego odprężenia.Odmienną techniką behawioralną jest warunkowanie instrumentalne po raz pierwszy odkryte w badaniach B. F. Skinnera. W warunkowaniu instrumen­talnym podstawowe znaczenie dla kształtowania się i podtrzymywania zacho­wania jednostki mają jego konsekwencje. Pozytywne następstwa sprawiają że zachowanie ulega wzmocnieniu, dzięki czemu ma większą szansę być powtórzo­ne. Mniejsze jest prawdopodobieństwo powtórzenia się zachowania, po którym me nastąpiło wzmocnienie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!