UCZEŃ WOBEC PROBLEMÓW

Uczeń ma być stawiany wobec problemów, to znaczy w nauczaniu trzeba stwarzać takie zadania-sytuacje, dla których nie ma w reper­tuarze jego zachowań gotowych rozwiązań. Wybór zadań bywa dokonywany według różnych kryteriów i nie ulega wątpliwości, że jest czymś bardzo ważnym. Oczywista jest konieczność dostosowywania ich do poziomu rozwojowego uczniów, postuluje się także uwzględnianie różnic indywidualnych. Bywają również formułowane dezyderaty, by problemem w nauczaniu nie czynić zadania wymyślonego przez nauczyciela, ale wykrywać to, co rzeczywiście nurtuje ucznia. Stwarzać sytuacje, które umożliwiają uczniowi rozwiązanie problemu. Wiąże się z tym oczywiście kwestia kształtowania zainteresowań, które są traktowane jako niezbędny, ważki element postępowania dydaktycznego.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!