UNIKNIĘCIE WOJNY DOMOWEJ

Chcąc uniknąć „wojny domowej”, rodzice muszą nauczyć się odróżniać za­chowania wynikające z przyczyn biologicznych od reakcji na podstawowe objawy i reakcji na zachowania innych. Powinni nauczyć się rozpoznawać symptomy świadczące o zbliżającej się utracie panowania nad sobą przez dziecko z zaburze­niami uwagi. Niezbędne jest ustalenie konsekwentnych zasad postępowania, któ­re można narzucić młodszym dzieciom, jednak w przypadku nastolatków należy je negocjować. W rodzinie powinien panować jasny podział obowiązków, a rodzi­ce muszą działać zgodnie. Pomocne może się okazać spisanie zasad, a dobre za­chowanie należy niezwłocznie nagradzać pochwałą. Odgrywanie ról daje dziec­ku z deficytem uwagi możliwość przekonania się, jak widzą je inni. W niektórych przypadkach przydaje się terapia lub poradnictwo rodzinne, uczestniczenie w spotkaniach grup rodziców, a także trening umiejętności wychowawczych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!