Czyszczenie szamba – co trzeba wiedzieć?

Mieszkając w budynku jednorodzinnym czy też pozbawionym łącza z siecią kanalizacyjną, należy przygotować się na odprowadzanie nieczystości w inny sposób. Najczęściej właściciele takich posiadłości decydują się na zainstalowanie przydomowego szamba. Obecne na rynku modele – tradycyjne betonowe oraz te wykonane z tworzyw sztucznych – mimo wszystko wciąż wymagają regularnego oczyszczania i opróżniana.

Czyszczenie szamba – dlaczego jest ważne?

Aby pojąć wagę konieczności regularnego wywozu zawartości szamba, najpierw należy zrozumieć, czym ów zbiornik w ogóle jest. Szambo to pojemny zbiornik fermentacyjny, w którym zalegają różnego rodzaju odpady stałe i ciekłe pochodzące z gospodarstwa domowego. W resztkach nieustannie zachodzą procesy biochemiczne (właśnie fermentacja) regulowane przez mikroorganizmy rozkładające odpady na formy rozpuszczalne w wodzie i przyjazne dla środowiska.

Z kolei nieczystości pochodzące z domowych urządzeń, np. wanny, prysznica, zlewu czy muszli klozetowej, zawierają szkodliwe dla człowieka oraz środowiska związki chemiczne. Przykładowo podczas fermentacji metanowej uwalnia się biogaz, zawierający wybuchowy metan, a także do 5,5% trującego dla człowieka siarkowodoru. Ten gaz o charakterystycznym zapachu zgniłych jaj może przyczynić się do utraty przytomności, a nawet do śmierci. Aby zapobiec niepożądanym procesom biochemicznym i ich negatywnym konsekwencjom, należy regularnie opróżniać szambo. Co więcej, poza komplikacjami zdrowotnymi, brak aktywnego wywożenia zawartości zbiornika może być karany przez gminę grzywną – usuwanie odpadów jest bowiem regulowane prawnie i dokumentowane przez posiadacza szamba.

Czyszczenie szamba – jak często je opróżniać?

Częstotliwość usuwania nieczystości w szambie betonowym zależy od ilości wyprodukowanych odpadów oraz od wielkości zbiornika. Z powodu wydzielania się niebezpiecznych oparów, szambo musi być opróżniane przez wykwalifikowanych pracowników firmy utylizacyjnej. Powinno się zlecać wywóz nieczystości (w szambach jedno- i dwukomorowych) co najmniej raz na 2-3 tygodnie, a dodatkowo zainstalować czujnik kontrolujący poziom nieczystości w zbiorniku.

Żeby ułatwić pracę ekipie z firmy utylizacyjnej, warto zainstalować przewód do odprowadzania ścieków. Dzięki temu rozwiązaniu szambiarka będzie mogła podłączyć rury do szybkozłączki przewodu wypuszczonego bezpośrednio z szamba bez konieczności wjazdu na posesję.

Czyszczenie szamba – co stosować?

Poza regularnym wywozem zgromadzonych w szambie nieczystości należy zadbać także o częste czyszczenie zbiornika. Z powodu wydzielających się z szamba gazów nie stosuje się do oczyszczania metod mechanicznych, lecz biochemiczne. Specjalistyczne preparaty, które oferuje m.in. Biofos zawierają bakterie odpowiedzialne za:

  • neutralizację nieprzyjemnych zapachów uwalniających się z szamba,
  • oczyszczanie zbiornika oraz rur odprowadzających z zalegających w nich osadów,
  • rozkład ścieków, a tym samym zmniejszenie ich ilości.

Regularne stosowanie preparatów do oczyszczania szamba przyczynia się do zachowania wymaganej flory bakteryjnej w zbiorniku. Dzięki pożytecznym bakteriom zawartość szamba będzie stale się rozkładała, a zmniejszająca się ilość nieczystości sprawi, że częstotliwość opróżniania szamba będzie mniejsza. Tym samym właściciel szamba zaoszczędzi pieniądze, które wydałby na proces oczyszczania zbiornika.