Izolacja starych fundamentów – komu ją powierzyć?

Osłona fundamentów przed niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych etapów budowy solidnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity grzybów oraz pleśni za czasem odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu lokatorów.

Kto wykona hydroizolację fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy powierzyć opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budowli, ale również w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w konkretnym przypadku. Wszak zastosowanie należytych technik izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy planowane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też szczegółowa analiza warunków wodnych na obszarze, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zweryfikować czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się ryzyko podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po opadach fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich osłony przed wilgocią wykorzystuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której najczęściej stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zastopuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów również należy powierzyć profesjonalistom, bowiem kardynalnym błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie budowlanym (między innymi tych dotyczących warunków i sposobów aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) bądź wykorzystanie ich tanich zamienników, nie posiadających podobnych własności wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów niedobranych do stopnia obciążenia wilgocią może skutkować, iż będzie ona nieefektywna.