Jak wyliczyć koszt tłumaczenia uwierzytelnionego?

Zajrzyj na tlumaczalnia.pl/ceny/, aby uzyskać informacje dotyczące cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się Polski na biznes z większości krajów świata zwielokrotniło się zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polscy tłumacze realizują mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych tłumaczeń na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie osób prywatnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że online nietrudno wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków zawodowych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich wiedzy jest nierzadko koniecznością, przykładowo jeżeli musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależy cena przekładu?

Język, czas wykonania, rodzaj tłumaczenia – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Na to ile docelowo zapłacimy za przekład dokumentu wpływ mają wyszczególnione niżej czynniki:
1. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z powszechniejszych języków romańskich (hiszpański, włoski) czy germańskich (szwedzki, niemiecki) będzie na ogół tańszy niż translacja z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, słoweńskiego, rosyjskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Translacja na język polski jest generalnie o kilkadziesiąt procent tańsza aniżeli przekład w kierunku odwrotnym.
3. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “od ręki” musimy szykować się na wyższe ceny.
4. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w dokumencie tematy. Przekład artykułów medycznych, umów handlowych bądź prac dyplomowych wyceniana jest wyżej, ponieważ tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki reprezentatywnej dla konkretnej specjalizacji, lecz również odpowiednią wiedzę, by właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia przy translacji groźnych w skutkach błędów.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Warto nadmienić, iż przekład różnego typu dokumentów jak np. akt ślubu lub dokumenty szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie przypisuje mu odrębny numer, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, oryginału lub kopii. Tłumacze przysięgli przeważnie mają stały cennik za translację popularnych świadectw oraz dokumentów, z kolei w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu uwierzytelnionym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Kontakt z firmą:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]