badania psychotechniczne Bielsko, badania psychologiczne Bielsko Biała, badania kierowców Bielsko

Jakie testy obejmują badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale również określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które niezbędne są do wykonywania konkretnych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, nierzadko mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie ma czego się bać. Całość badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów inteligencji i testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za cel ocenić zdolności intelektualne jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy osobowości. Określają m.in: psychotyzm, ekstra- oraz introwersję i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista sięga po miernik czasu reakcji, stereometr, wirometr, aparat krzyżowy oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które noszą okulary, powinny jedynie pamiętać, aby wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1, D1+E, D i D+E. Przechodzić muszą je też osoby, które zamierzają wykonywać zawód egzaminatora i instruktora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Powinno się dodać, że przejść je muszą również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy wykonać je tylko raz.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]