Na czym polegają badania operatorów maszyn

Na www.testypsychologiczne.com.pl sprawdzisz, komu zlecić badania operatorów Bielsko.

Kiedy wspomina się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je zrobić. Obowiązek taki przepisy nakładają też na operatorów koparek, wózków, dźwigów i podobnych sprzętów. Dlaczego jest taka konieczność i co jest badane?

Czy badania operatorów są konieczne?

Ustawa szczegółowo określa, które grupy zawodowe muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których właściwa sprawność psychofizyczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Poza tym, jeśli chodzi o warunki, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, relatywnie często zdarzają się wypadki, a większa część z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak skupienia czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te obniżają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie się zalicza, i z tego powodu przeprowadzanie takich badań jest tak ważne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Testy, jakim poddaje się operatorów i kierowców, mają tę samą istotę. Sprawdza się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie po zmierzchu, a także zdolność oceny odległości, poziom koncentracji i prędkość reakcji. Ważna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie trwają one dłużej niż 30 minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo testy zachowują ważność, to jest to uzależnione przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Najczęściej są to 3-4 lata, natomiast dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia – 1-2 lata.

Kontakt z firmą:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]