Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają przydatne także dla pracodawców – umożliwiają np. sprawdzenie czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim faktycznie jest niezdolny do pracy albo czy informacje podane przez niego w zgłoszeniu o pracę są prawdziwe. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć prywatny detektyw i w rozstrzygnięciu których spraw może być pomocny.

Detektyw – niezbędna jest licencja

Nie każdy może wykonywać pracę prywatnego detektywa. Żeby legalnie działać w tym zawodzie, należy posiadać odpowiednią licencję przyznawaną po zaliczeniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby podchodzące do egzaminu muszą także spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład UE, świadectwa o nieposzlakowanej opinii uzyskanego od komendanta miejskiego lub powiatowego Policji i minimum średniego wykształcenia. Wymogiem jest również bycie osobą niekaraną, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Większość zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się m.in. gdy podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie się nim opiekuje. Detektyw pomoże nam także określić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne w przypadku spraw o ustalenie wysokości alimentów.