UŚWIADOMIENIE LUK W WIEDZY

Uświadomienie luk w wiedzy stanowiącej system rodzi zazwyczaj dążenie do ich wypełniania (likwidowania), wpływa ukierunkowująco na aktywność poznawczą ucznia.W okresie intensywnego kształcenia jednostki, gdy wszystko przebiega pomyślnie, wiedza jako system ulega ciągłym zmianom, stopniowo coraz doskonalej reprezentując świat w umyśle podmiotu. Wypełnianie luk powoduje zazwyczaj również inne zmiany systemu zostają dostrzeżone jakieś dawniej nie uświadamiane związki, następuje bliższe sprecyzowanie czegoś, co występowało ledwie w za­rysach, rodzą się jakieś nowe wątpliwości, powstają luki w obszarach, w których ich nie było. Bogacąc swoją wiedzę, człowiek nabiera przekonania, że coraz większy jest również zakres tego, czego nie wie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!