UZYSKANA PRZEZ DZIECKO ŚWIADOMOŚĆ

Jeśli jednak wcze­sne dzieciństwo przebiega normalnie, a nadużycia występują w późniejszym okresie życia, prawdopodobieństwo zaburzeń więzi znacznie maleje (Lynch i Cicchetti, 1991). Młodzi ludzie, których więź z rodzicami nie ukształtowała się prawidłowo, mają mniejsze umiejętności wychowawcze i częściej maltretują swoje dzieci (Main i Goldwyn, 1984). Wynika to w dużej mierze z faktu, że oso­bom, które nie nawiązały w dzieciństwie stabilnych więzi, trudniej jest stworzyć taką więź z własnymi dziećmi.Dziecko uzyskuje świadomość własnego ja w wieku około dwóch lat. Jak już pisaliśmy wcześniej, towarzyszy temu rozwój umiejętności przedstawiania róż­nych sytuacji w zabawie, co z kolei umożliwia dziecku zrozumienie, w jakim stopniu jest samo odpowiedzialne za dane wydarzenie, a jaką rolę odgrywają w nim inni ludzie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!