W ANALIZIE

W analizie przestępczości niepokoi na przykład u osób opuszczających zakłady karne częsta recydywa. Chodzi o to, że w miejsce zachowania tłumionego trzeba wywołać i utrwalić coś innego, a do tego są potrzebne pozytywne wzmocnienia. Odwoływa­nie się w oddziaływaniach pedagogicznych do samych kar jest skazane na niepowodzenia. Porównując działanie nagrody i kary, zwróćmy uwagę na niejed­nakową ich wartość informacyjną. Nagroda jest sygnałem o prawid­łowym działaniu, utrwala zachowanie już ukierunkowane, które w przyszłości ma być powtarzane w podobnej postaci. Kara syg­nalizuje jedynie nieprawidłowość zachowania. Nie ukierunkowuje dalszego działania podmiotu (gdy jest wiele możliwych dróg), nie informuje, jak należy postępować; tłumi to, co istnieje, nie ustanawia niczego innego.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!