W CIĄGU LAT

W ciągu ostatnich lat nastąpił gwałtowny rozwój poradnictwa oferującego wsparcie osobom bezpośrednio po trudnych przejściach (tzw. preemptive counselling). W podejściu tym zakłada się, że wczesna interwencja, która daje możliwość natychmiastowego odreagowania traumatycznych przeżyć w sposób kontrolowany, zapobiega powstaniu problemów w przyszłości. Ta cie­kawa z punktu widzenia teorii teza zastosowana w praktyce, nie daje w pełni za­dowalających rezultatów (Bisson i in., 1997).Jedną z przyczyn szybkiego rozwoju poradnictwa jest – łatwiejszy niż w przypadku psychoterapii – dostęp do rozmaitych kursów i szkoleń. Wiele pla­cówek uniwersyteckich oferuje studia podyplomowe kończące się uzyskaniem certyfikatu lub dyplomu doradcy, a także możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!