W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

W nie­których przypadkach rodzice sami zgłaszają się do lekarza szkolnego lub rodzin­nego z prośbą o skierowanie do wyżej wymienionych instytucji. Wiele z nich zatrudnia sporą liczbę różnych specjalistów: psychologów wy­chowawczych, psychiatrów, pracowników socjalnych, psychologów pracy, pielę­gniarki i terapeutów dziecięcych. Większość technik przedstawionych w tym roz­dziale może być wykorzystana przez każdego z nich, choć w niejednakowym zakresie. Na przykład psycholog szkolny może być bardziej pomocny w rozwią­zywaniu problemów związanych ze środowiskiem szkolnym (np. poprzez znale­zienie sposobu pomocy dziecku w trudnościach w nauce), podczas gdy psychia­tra dziecięcy będzie raczej zaangażowany we współpracę z innymi lekarzami oraz w leczenie farmakologiczne.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!