W ODNIESIENIU DO POMOCY

W odniesieniu do pomocy psychologicznej dzieciom doradztwo oznacza zazwyczaj słuchanie o powstałych trudnościach, radzenie, jakie działania należy podjąć, a także tłumaczenie ogra­niczeń, jakie należy postawić dziecku. Termin ten jest mylnie używany jako eu­femistyczne określenie kontroli nad zachowaniem dziecka; na przykład pewien dyrektor szkoły zwrócił się z prośbą do jednego z autorów tej książki o „surowe doradzenie” czegoś krnąbrnemu pięciolatkowi. Pokażemy, w jaki sposób termin „poradnictwo” jest często błędnie interpretowany i niewłaściwie używany.Powyższe uwagi nie oznaczają jednak, że prawidłowo i umiejętnie prowa­dzone poradnictwo jest pozbawione wartości terapeutycznej. W rzeczywistości na przestrzeni lat metody postępowania w poradnictwie i psychoterapii upodobniły się do siebie, wzajemnie zapożyczając rozmaite techniki.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!