W OKRESIE OKUPACJI

W okresie okupacji łatwo można było uzykać wysokie nagrody za kolaborację — donos, zdradę. Ci, którzy nie decydowali się na to, kierowali się własnym, a jednocześnie respektującym wartości ogól­noludzkie poczuciem, co jest dobre, a co złe, i w wyniku zgodnego z nim postępowania zyskiwali wewnętrzne zadowolenie. W tymże okresie okupacji za niepodporządkowanie się ludzie byli zdolni znosić najcięższe tortury jako kary i nierzadko decydowali się na śmierć tylko dlatego, że podporządkowanie byłoby niezgodne z ich własnym przekonaniem o tym, co jest dobre, a co złe. W okolicznościach, w jakich postawy te były ujawniane, wyrażały one niepodatność na manipulowanie zewnętrzne. I właśnie te postawy, jako autonomiczne, a jednocześnie świadczące o staniu na straży wartości ogólnoludzkich, jesteśmy skłonni cenić najwyżej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!