W POCZĄTKOWYCH OKRESACH

Czynią to raczej w początkowych okresach i szybko zmieniają swój styl. Z rożnych względów ingerencja okazuje się konieczna. Dzieci nie przyzwyczajone do niej protestują przeciw ograniczeniom, dochodzi do konfliktów i trudności analogicznych do tych, jakie powstają w przypadku postępowania rażąco niekonsekwentnego. W szkole ten styl wydaje się w ogóle niemożliwy do realizowania. Ze stylem oddziaływań pedagogicznych wiążą się sposoby porozu­miewania. Nie chodzi tu wyłącznie o wyizolowane kontakty osoby oddziałującej z tą, na którą ona oddziałuje. Pedagogiczne oddziaływa­nia dokonują się zazwyczaj w większej zbiorowości, np. w grupie klasowej, i jest czymś bardzo ważnym, jakiego rodzaju wymiana informacji wówczas następuje.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!