W PODEJŚCIU BEHAWIORALNYM

W podejściu behawioralnym stosuje się stopniowe osła­bianie związku pobytu w szkole ze skojarzonymi z nim negatywnymi emocjami, dbając jednocześnie o to, by pożądane zachowania dziecka (czyli obecność w szkole) były konsekwentnie nagradzane, a niepożądane – karane.Wobec dzieci odmawiających chodzenia do szkoły stosuje się wiele rozma­itych oddziaływań, np. niektóre techniki terapii poprzez rozmowę, techniki be­hawioralne oraz leczenie farmakologiczne . Do najczęściej sto­sowanych zalicza się:systematyczną desensytyzacjętechniki emotywno-wyobrażeniowekształtowanie i kontrolę systemu-wzmocnieńmodelowanietrening umiejętności społecznychterapię poznawcząterapię rodzinną leczenie farmakologiczne

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!