W PRACY Z DZIEĆMI

Nic dziwnego, że przy takim scenariuszu wydarzeń rodzice, którzy zdecydowali się „staw ić czo­ła zachowaniom dziecka, często dochodzą do wniosku, że ich postawa nie przy­nosi efektu i mają ochotę skapitulować. W ten sposób kontynuowany jest sche­mat „nieregularnego wzmocnienia”, a przyszłe próby przejęcia kontroli mogą spotkać się z jeszcze większym oporem. W pracy z dziećmi zachowującymi się prowokująco wybór wzmocnień i ich efektywne wykorzystanie są często trudniejsze niż się wydaje. Dla różnych dzie­ci mogą być wzmacniające różne bodźce; jednym wystarczą fanty i naklejki, podczas gdy inne uznają takie nagrody za dziecinne i wolą odnosić bardziej na­macalne korzyści. Wielu rodziców uznaje krzyk i łajanie za rodzaj kary, jednak dla niektórych dzieci uwaga rodzicielska, niezależnie od formy, jaką przybiera, stanowi silne wzmocnienie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!