W PRZYPADKU WAGARÓW

Tam, gdzie nauczyciele (szczególnie ci na wyższych stano­wiskach) i pracownicy socjalno-oświatowi rozumieją zjawisko odmowy chodzenia do szkoły i znają odpowiednie metody interwencji, można podjąć wiele czynności związanych z wczesnym diagnozowaniem i leczeniem przed za­wiadomieniem innych instytucji. Stąd szkolenie nauczycieli w zakresie umiejęt­nego i skutecznego radzenia sobie z przypadkami odmowy chodzenia do szkoły może doprowadzić do zmniejszenia liczby dzieci kierowanych z tego powodu do psychologów i psychiatrów (Blagg i Yule, 1984).Inaczej niż to się dzieje w przypadku wagarów, rodzice mogą tłumaczyć nie­obecności dziecka drobnymi dolegliwościami fizycznymi, jak bóle głowy czy brzucha. W takim przypadku zapis w dzienniku szkolnym informuje o absencji spowodowanej chorobą.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!