W TRAKCIE CHOROBY

Niektórym nie wystarcza sama dieta, zaczynają więc re­gularnie uprawiać wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, co usprawiedliwiają potrze­bą prowadzenia zdrowego trybu życia. W nielicznych przypadkach utrata wagi odbywa się przy jednoczesnym przyjmowaniu na co dzień dużych ilości środków przeczyszczających, czasem też towarzyszą jej wymioty po posiłkach.W trakcie choroby dieta może wydawać się jedynym źródłem samozadowo­lenia. W odniesieniu do innych aspektów życia anorektyk wydaje się czuć do sie­bie pogardę i obrzydzenie. Takie osoby często przestają spotykać się z przyja­ciółmi lub udzielać towarzysko, sprawiają wrażenie samotnych i pochłoniętych swoimi sprawami. Na co dzień stają się bardziej ponure oraz skore do gniewu, co często jest postrzegane przez otoczenie jako objaw depresji (Strober, 1991).Zanik menstruacji stanowi pierwszą oznakę niszczącego wpływu wygłodzenia, lecz kontynuacja ścisłej diety może prowadzić do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych, np. wątroby i nerek (Sharp i Freeman, 1993). Przedłużanie diety wywołuje zjawisko zmniejszania się masy kostnej .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!