W WYCHOWANIU

Zajmowaliśmy się internalizacją norm w wychowaniu, zwracając uwagę, że bywa ona zarówno celem, jak i środkiem oddziaływań pedagogicznych. Ogromne jest znaczenie internalizacji, a warunkiem jej zaistnienia jest konsekwencja w oddziaływaniach, przestrzeganie jednolitego systemu zasad.We wczesnych okresach rozwojowych to, co wytwarza się w za­chowaniach jednostki, nie stanowi świadomej realizacji zwerbalizowa­nych zasad. U małego dziecka zasady w postaci słownej jeszcze w ogóle nie funkcjonują. Uczy się ono jednak bardzo intensywnie, przywykając do pewnych zachowań na zasadzie różnego rodzaju wzmocnień, jakie pochodzą z otoczenia .I  rzecz bardzo istotna: czy owe wzmocnienia są stosowane według jednolitego systemu zasad, czy też w sposób zmienny, raz tak, raz inaczej, zależnie od okoliczności, od tego, kto je stosuje, bądź też zupełnie przypad­kowo.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!