W ZASTOSOWANIU

W jego stosowaniu istnieją niewątpliwe ograniczenia, związane z nierzadką koniecznością stanowczej ingerencji z zewnątrz w to, co czynią uczniowie-wychowankowie, użytecznością kar, zawodnością tego rodzaju oddziaływań wobec młodszych dzieci. Ponadto należy unikać stwarzania pseudoproblemów w sytuacjach oczywistych, or­ganizowania dyskusji i narad, gdy w rzeczywistości nie ma niczego do wyjaśnienia. Jeśli oceniamy ten styl wyżej od autokratycznego, to mamy na uwadze jedynie dominujący sposób oddziaływania, i to przede wszystkim wobec starszych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.Trzeci z sygnalizowanych sposobów oddziaływania — styl liberal­ny — pozostaje raczej w sferze założeń, bowiem w warunkach codziennego życia nigdy nie jest realizowany konsekwentnie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!