WADLIWOŚĆ PROCEDUR

W nozologii międzynarodowej Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) utrzymała jednak termin nadruchliwość (hyperkinetic disorder) (World Health Orgamsation, 1992). Jego definicja jest znacznie węższa niż definicja zespołu deficytu uwagii obejmuje jednoczesne występowanie obja­wów niepokoju psychoruchowego oraz problemów z koncentracją uwagi. Teza, zgodnie z którą główny problem stanowią trudności z koncentracją uwa­gi, wydaje się atrakcyjna, stąd wiele wysiłku włożono w badania nad określeniem mechanizmu ich powstawania. Szczególnie kusząca jest możliwość logicznego wy­jaśnienia objawów trudnościami w kontrolowaniu natłoku obrazów, dźwięków i informacji atakujących nas ze wszystkich stron. Wadliwość procedur filtrowania bodźców musiałaby wywierać wyraźny wpływ na nasze funkcjonowanie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!