WAGAROWICZE

Zazwyczaj wyraźnie rozróżnia się wagarowiczów i ofiary fobii szkolnej (tych ostatnich najczęściej określa się mianem dzieci odmawiających chodzenia do szkoły). Wprawdzie wagarowicze także opuszczają lekcje, jednak uważa się, że nie robią tego ze względu na trudności natury psychologicznej, lecz jest 1:0 ra­czej kaprys. Dzieci cierpiące na fobię szkolną często pragną uczęszczać na zaję­cia, okazuje się jednak, że nie są w stanie. Zatem różnicy pomiędzy wagarowa- niem a fobią szkolną do pewnego stopnia można dopatrywać się w sferze wolicjonalnej. Wagarowanie uważane jest powszechnie za rodzaj zachowania ty­pu acting-out, czyli niekontrolowanego rozładowania negatywnych emocji, za­zwyczaj związanego z czynami chuligańskimi i zachowaniami destrukcyjnymi. Odmowa chodzenia do szkoły jest natomiast najczęściej traktowana jako forma nerwicy, charakteryzującej się niepokojem i lękiem.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!