WCZESNE OZNAKI

Do wczesnych oznak odmowy chodzenia do szkoły należą sporadyczne nieobec­ności, niewspółmierny do sytuacji niepokój oraz częste skargi na dolegliwości fi­zyczne. Niektóre dzieci wydają się zaabsorbowane tym, co dzieje się w domu oraz samopoczuciem pozostałych członków rodziny, inne przesadnie reagują na pozornie drobne incydenty na terenie szkoły. Zważywszy na powszechną zgodę co do tego, że szybki powrót zwiększa szansę na pomyślną reintegrację dziecka w środowisku szkolnym, sprawą nadrzędnej wagi jest czujność nauczycieli w wy­krywaniu przypadków odmowy chodzenia do szkoły obecnie i w przyszłości. Jeśli kwalifikacje personelu szkoły nie wystarczają do spełnienia potrzeb dane­go dziecka, ogromne znaczenie ma jego gotowość do szukania pomocy w odpo­wiednich instytucjach.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!