WCZEŚNIEJSZY WPŁYW

Wpływ ten rozpoczy­na się dużo wcześniej, nim zapadają owe decyzje, choć w od­działywaniach wychowawczych nie przywiązuje się do tego nale­żytej wagi. W wyniku braku bezpośrednich przejawów wpływ jest trudny do zaobserwowania, rzadko zdajemy sobie sprawę z wchodzą­cych w grę mechanizmów. Wpływ trwa oczywiście nadal i w później­szych okresach, jako bardziej bezpośredni, staje się łatwiej obserwowalny. Szczególnie silne oczekiwania jednolitego systemu zasad ujawnia młodzież w okresie dorastania, wykazując wzmożoną wrażliwość na wszelkie niedomagania w rzeczywistym jego funkc­jonowaniu w społeczeństwie osób dorosłych. Wówczas dodatkowo staje się ważne, by deklarowane słownie zasady rzeczywiście regulowa­ły interakcje w procesach szeroko rozumianego nauczania i wy­chowania.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!