WCZUWANIE SIĘ W PRZEŻYCIA

Zgodnie z tym postępują w sposób raz ustalony, mało zmienny. Natomiast pierwsi modyfikują niemal ciągle swoje postępowanie, dostosowując je do aktualnej chwili.Kolejną cechą niezwykle użyteczną w pedagogicznych oddziaływa­niach, a wiążącą się z postulatem respektowania podmiotowości drugiego człowieka, jest takt pedagogiczny. Właściwość ta, wcale nie powszechnie spotykana, często bywa sprzężona ze zdolnością do empatii. Wczuwanie się w przeżycia drugiego człowieka, któremu nie towarzyszy takt ze strony pedagoga, nie ma znaczenia w oddziaływa­niach. Takt polega na uwzględnianiu w ustanawianiu szczegółowych celów i doborze środków pedagogicznych nie tylko stałych cech, ale aktualnego stanu osoby, na którą są kierowane oddziaływania.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!