WE WCZESNYCH STADIACH

We wczesnych stadiach procesu leczenia jedzenie i przyrost wagi stanowią jedyny temat rozmów młodej osoby, ważne jest więc, by zamiast tego rozmawiać innych sprawach – o życiu i aspiracjach na przyszłość młodych pacjentów. Rozmowy takie przygotowują grunt pod program psychoterapii indywidualnej, który nabiera rozmachu w miarę ustępowania obaw związanych z przybiera­niem na wadze. Wsparcie psychologiczne może mieć różne formy, od sformali­zowanej psychoterapii do metod zorientowanych na rozwiązanie problemu. We wszystkich wykorzystuje się uczucia i własne pomysły młodej osoby, jak również dociera się do konkretnych wydarzeń, które zapoczątkowały problem.Jak pisaliśmy wcześniej, rodzina odgrywa decydującą rolę zarówno w po­wstawaniu, jak i w rozwiązywaniu problemu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!