WIEDZA JAKO SYSTEM

Sygnalizowaliśmy już, że szczegółowe treści — w pewnym sensie — są I czymś drugorzędnym w nauczaniu. Nie należy tego rozumieć w ten sposób, by nauczanie mogło nie być wypełnione tymi treściami. Są one niezbędne, choć wiele z nich (i to chcemy właśnie podkreślić) z powodzeniem da się zastąpić innymi. Pewne treści można uznać za podstawowe w ogólnym wykształceniu człowieka i te bezwzględnie powinny być realizowane; bez uszczerbku dla poziomu wykształcenia w nauczaniu nie wolno ich pominąć. Treści te powinny być objęte obowiązującymi programami. Co do innych decyzje może podej­mować nauczyciel, uwzględniając różnorodne okoliczności, takie jak profil zainteresowań uczniów, aktualne wydarzenia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!