WIĘKSZA SIŁA

Nierzadko siła ich okazuje się większa niż materialnych nagród, a częste (oczywiście jedynie w uzasadnionych przypadkach) stosowanie ich ani nie jest trudne czy nienaturalne, ani nie niesie żadnego zagrożenia. Przypomnijmy ponadto, co mówiliśmy o walo­rach sporadycznego stosowania wzmocnień. By wzmocnienia funkc­jonowały w sposób pożądany, nie każdy przejaw zachowania, jakie chcemy utrwalić, musi być nagradzany. Natomiast jest ważne, by w stosowaniu wzmocnień obowiązywała zawsze klarowna zasada.Stąd tak duże znaczenie konsekwencji w stosowaniu wzmocnień. Chodzi o to, by coś, co raz jest wzmacniane pozytywnie, nie było innym razem wzmacniane negatywnie, i na odwrót.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!