WIĘKSZOŚĆ BADAŃ

Większość badań prowadzono przy wykorzystaniu jednej rodziny środków antydepresyjnych – leków trójpierścieniowych. Istnieje także inna grupa środ­ków antydepresyjnych, których podawanie może przynosić pozytywne efekty – są to inhibitory monoaminooksydazy (inaczej oksydazy monoaminowej MAO). Ich nazwa wywodzi się od wpływu, jaki wywierają na określone neuroprzekaźni- ki znajdujące się w zakończeniach nerwowych. Stosowanie tych farmaceutyków daje poprawę w większości przypadków (Barrickman i in., 1995), zwłaszcza w odniesieniu do przejawów agresji (Simeon i in., 1986). Niestety, leki te wcho­dzą w interakcje z wieloma innymi, takimi jak np. syropy na kaszel, a także z określonymi rodzajami pokarmów, np. z serem i drożdżami. Reakcje mogą wystąpić nawet po upływie kilku tygodni od odstawienia leku, stąd konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas kuracji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!