WIĘKSZOŚĆ DZIECI

Większość dzieci z deficytem uwagi uczy się w normalnych szkołach, gdzie ich trudności stanowią wyzwanie dla nauczycieli. Jeśli chcą oni pomóc tym dzie­ciom w nauce, muszą stosować wobec nich indywidualne podejście. Nauczyciel może posadzić dziecko tam, gdzie nic nie będzie rozpraszało jego uwagi, zapew­nie mu miejsce, gdzie będzie mogło w ruchu wyzwolić nadmiar energii lub usta­lić jasne zasady postępowania i jiagrody za dobre sprawowanie. Czasem kartka lub obrazek przyklejony do ławki skutecznie przypomina dziecku o odpowied­nim zachowaniu w szkole, czyli np. o tym, żeby zamiast krzyczeć i kręcic się po klasie podnosiło rękę i siedziało na swoim miejscu. Pomocne może być także re­gularne powtarzanie poleceń i zapisywanie ich na tablicy, podobnie jak pilno­wanie, czy dziecko robi notatki i zapewnienie mu spokojnego miejsca do nauki .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!