WIELKOŚĆ DAWEK INFORMACJI

Ważna jest wielkość dawek informacji. Gdy pytania okazują się zbyt łatwe, jak to było czasem w tego rodzaju nauczaniu, można wątpić, czy aktywizowanie ucznia ma jakiekolwiek znaczenie. Staran­nie należy rozstrzygać również to, spośród jakich odpowiedzi w przy­padku programowania rozgałęzionego uczeń ma dokonywać wyboru. Okazuje się potrzebna znajomość typowych (często popełnianych) błędów. Umieszczanie odpowiedzi zawierających je stwarza okazję, w przypadku wyboru przez ucznia właśnie tych odpowiedzi, do wyjaśnienia mu, na czym polega błąd, i zapobiega ewentualnemu późniejszemu wystąpieniu tego błędu w warunkach nie kontrolowa­nych. Z kolei mija się z celem formułowanie takich błędnych odpowiedzi, które w umyśle ucznia nie pojawiają się w ogóle.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!