WŁASNY WZÓR

Okazało się, że każde dziecko posiada własny wzór alergii, stąd niemożliwe jest opracowanie uniwersalnej diety. Więcej, każde dziecko jest uczulone na więcej niż jeden składnik pożywienia, w związku z czym odstawie­nie jednego czy dwóch pokarmów rzadko przynosi pożądane efekty. Jak widać, rozpoznanie właściwej przyczyny zaburzeń ma ogromne znacze­nie. Tak, jak w przypadku Shane’a, rodzina zazwyczaj czuje ulgę, kiedy okazuje się, że przyczyną kłopotów jest defekt fizyczny, a nie niewłaściwe metody wy­chowawcze. W podobnych przypadkach nie należy jednak tracić z oczu wpływu rodziny, który także może mieć znaczenie dla problemu. Członkowie rodziny zmagającej się od dłuższego czasu z trudnym dzieckiem wykształcają mechani­zmy reagowania, które same w sobie mogą pogarszać problem. Dlatego pragnąc uzyskać pełne korzyści z leczenia, niezależnie od zastosowanej metody, należy z bliska przyjrzeć się dynamice rodziny.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!