WRAŻLIWOŚĆ PEDAGOGICZNA

Mówi się o swoistej wrażliwości pedagogicznej, polegającej na wy­czuciu sytuacji, jaka się wytworzyła i rozwija, a której element stanowi również określona ingerencja pedagogiczna. Niektóre sytuacje są unikatowe, nie można powielać wzorów. Mając na uwadze ową wrażliwość, słusznie mówi się chyba o artyzmie w postępowaniu dobrego pedagoga.Tego typu przypadki nie są rozpowszechnione, natomiast często mamy oka­zję obserwować dzieci, które bezustannie sprawiają kłopoty, ponieważ w postę­powaniu opiekunów brakuje równowagi. Nadmiar kontroli, jeśli nie zostanie złagodzony opiekuńczym ciepłem, sprawia, że dzieci są skore do gniewu, a cza­sem nawet przemocy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!