WŚRÓD NARZĘDZI POMIAROWYCH

Wśród narzędzi pomiarowych można wymienić: Children’s Manifest Anxiety Scalę — Revised (Poprawioną Skalę Ujawnianego Lęku dla Dzieci, Reynolds i Paget, 1983), Fear Survey Schedule for Children – Revised (Poprawioną Ska­lę do Mierzenia Strachu u Dzieci, Ollendick 1983), Children’s Depression In- ventory (Inwentarz Depresji dla Dzieci, Kovacs i Beck, 1977; patrz rozdz. 10.) i Social Anxiety Scalę for Children – Revised (Poprawioną Skalę Lęku Społecz­nego dla Dzieci, La Greca i Stone, 1993).Narzędzia diagnostyczne tego typu zazwyczaj wymagają od dzieci reagowa­nia na rozmaite sytuacje w nich przedstawione. Na przykład w Fear Survey Schedule for Children – Revised wymienia się 80 sytuacji mogących potencjal­nie wywołać strach (spotkanie z pająkiem, uczestniczenie w bójce, oblanie testu, konieczność pójścia do szpitala itp.).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!