WYJAŚNIENIE NIEPOROZUMIEŃ

Dzieci mogą także stracić okazję do żałoby, jeśli poczucie obowiązku każe im za wszelką cenę odwrócić uwagę rodzica od przeżywanego cierpienia. Czynią to za­zwyczaj poprzez nieposłuszeństwo, gdyż jest ono najpewniejszym sposobem zwró­cenia uwagi rodzica na siebie i dostarczenia mu innych, mniej głębokich trosk.Jeżeli miody człowiek utrzymuje kontakty towarzyskie i radzi sobie z nauką, znaczy to, że jest w stanie stawić czoła sytuacji i nie potrzebuje pomocy z ze­wnątrz. Dyregrov (1991) podaje, co dorośli mogą zrobić, by ułatwić dziecku po­radzenie sobie z utratą bliskiej osoby:Upewnij się, że dziecko ma informacje na temat choroby lub okoliczności śmierci. Dokładne zrozumienie sytuacji ma duże znaczenie, dlatego wyja­śnienia powinny być konkretne i jasne. Wyjaśnij wszelkie nieporozumienia lub błędne informacje.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!