WYKORZYSTANIE TECHNIKI SAMOOPISU

Dziecko jest proszone o wpisanie, czy w danej sytuacji nie odczuwa strachu, odczuwa lekki strach czy też silny strach. Wiele sytuacji bezpośrednio wiąże się ze środowiskiem szkolnym, dzięki czemu technika ta pozwala odróżnić dzieci, których problemy związane są z jednym lub kilkoma aspektami życia szkolnego od tych, które cierpią na szerszą formę lęku separacyjnego (Ollendick i Mayer, 1984).Jedynym narzędziem wykorzystującym technikę samoopisu, dotyczącym bezpośrednio zachowań związanych z problemem opuszczania zajęć szkolnych, jest School Refusal Assessment Scalę (Skala Odmowy Uczęszczania do Szkoły, Kearney i Silverman, 1993), która pozwala określić potrzeby dziecka zaspoka­jane przez taką odmowę. Skala jest dostępna w wersji dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Składa się z 16 elementów, w tym z 4 pytań pozwalających zmierzyć wpływ jednej z 4 kategorii podtrzymujących zachowanie dziecka.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!