WYNIKAJĄCE WNIOSKI

W rzeczywistości moż­ną przypuszczać, że tylko niewielkiemu odsetkowi dzieci z deficytem uwagi gro­zi ryzyko poważnych zaburzeń w dorosłym życiu. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy w tej dziedzinie na największe ryzyko narażone są dzieci z rodzin trud­nych oraz dzieci mające problemy w kontaktach z rówieśnikami. Nie wydaje się jednak, żeby prawdopodobieństwo dłuższego utrzymania się problemów zależa­ło w jakikolwiek sposób od natężenia zaburzeń (Taylor, 1995). Można się spodziewać, że gdy na zaburzenia koncentracji uwagi nałożą się trudności społeczne i rodzinne, powstają dodatkowe problemy. Potwierdzają to wyniki badań, zgodnie z którymi tacy młodzi ludzie mają w dorosłym życiu po­ważniejsze trudności niż tylko nadmierna aktywność (Weiss i Hechtman, 1986).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!