WYSTĘPOWANIE ZABURZEŃ

W razie występowania u dziecka zaburzeń zachowania typu przeciwstawiania się autorytetom (obecnie lub w przeszłości) należy dokładnie zbadać i zrozu­mieć ich przyczyny. Dla osób określanych czasem mianem „uzależnionych od adrenaliny” zachętę stanowi dreszczyk emocji związany z popełnianymi wykro­czeniami, dla innych motywacją jest nasilająca się w okresie dorastania potrzeba kwestionowania autorytetu rodziców. W wielu przypadkach mamy do czynienia z wyraźnymi, ugruntowanymi problemami w rodzinie. Kiedy już zrozumiemy istotę problemu, powinniśmy skupić wysiłki na doprowadzeniu do zmiany, wy­korzystując np. techniki behawioralne.Istnienie zaburzeń związanych z rodziną wymaga dokładnego ich przeanali­zowania w celu precyzyjnego określenia czynników wywołujących problemy z zachowaniem.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!