WZGLĄD NA ODMIENNĄ FUNKCJĘ

Zwracaliś­my uwagę, że znaczenie wzmocnień pozytywnych jest ogólnie większe. W związku z tym postuluje się, by w oddziaływaniach pedagogicznych dominowały właśnie one. Ze względu na odmienną funkcję wzmoc­nień negatywnych nieuzasadanione byłoby oczekiwanie, że ogranicza­nie się do nich (jak to czasem w oddziaływaniach bywa) może prowadzić do pożądanych rezultatów.W przypadku stosowania obydwu rodzajów wzmocnień nieobojęt­ny jest stosunek ich siły. Trwałym rezultatom sprzyja na ogół wiązanie silniejszych wzmocnień pozytywnych ze słabszymi negatywnymi.Skuteczność wzmocnień zależy także od tego, czym one konkretnie są (co stanowi nagrodę, co karę) i kto je stosuje (osoba ciesząca się autorytetem, czy lekceważona; bliska, czy obca). To wszystko okazuje się nie pozbawione znaczenia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!