WZMOCNIENIA POZYTYWNE I NEGATYWNE

Ogólnie zaś o wzmocnieniach mówimy wtedy, gdy po jakichś zachowaniach jednostki następuje coś dla niej nieobojętnego. Wzmoc­nieniem pozytywnym może być to, do czego jednostka dąży, co zaspokaja jej potrzeby, wywołuje stan zadowolenia. Na odwrót — wzmo­cnienia negatywnego jednostka unika, ono sprawia, że jej potrzeby nie zostają zaspokojone, i prowadzi do niezadowolenia. Mimo istniejących analogii na podstawie wielu danych można przypuszczać, że mechanizm działania tych dwu rodzajów wzmocnień nie jest jednakowy.Wzmocnienie pozytywne utrwala (wzmacnia) zachowanie, po którym następuje, czyni bardziej prawdopodobnym późniejsze pono­wne jego wystąpienie. Uogólnienie to jest dobrze udokumentowane w licznych badaniach i codziennych obserwacjach.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!