WZROST ZAKRESU WYMAGAŃ

Kolejną instytucją jest przedszkole. Dziecko spotyka się w nim z nowymi wymaganiami, jako że — w odróżnieniu od pozycji, jaką zajmuje w rodzinie — staje się członkiem grupy rówieśniczej na prawach jednego z wielu i spotyka się z większymi rygorami. Istnieje konieczność łagodzenia problemów związanych z owymi różnicami poprzez uzgadnianie jednolitych ogólnych zasad postępowania.Zakres wymagań wzrasta w szkole. Wprawdzie dziecko, które uczęszczało do przedszkola, pozostaje nadal w grupie rówieśniczej, ale podstawowym rodzajem działalności przestaje być zabawa, a staje się zamierzone uczenie się — w związku z tym pojawiają się nowe rygory.Wymagania rosną w ciągu lat, niezbędne jest uzgadnianie ich między szkołą a rodziną. Inaczej jednolitość oddziaływań nie jest możliwa do i- utrzymania. Pożądane ujednolicenia dotyczą również innych instytucji społecz­nych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!