ZACHĘCANIE DZIECKA

Dziec­ko, które rzadziej przeszkadza nauczycielowi, jest częściej chwalone i rzadziej otrzymuje reprymendy. Nauczyciel może też przerywać co jakiś czas lekcję, pro­sząc dzieci o zwrócenie uwagi, czy są skoncentrowane na lekcji, czy też myślą o  czymś innym i zapisanie odpowiedzi w tabelce. Kiedy uczniowie zwracają uwagę na to, czy są skoncentrowani, zaczynają widzieć swoje postępy i chętniej się skupiają. Ci młodzi ludzie mają wszystkie umiejętności potrzebne do zdoby­wania wiedzy, lecz ich nadpobudliwość i kłopoty z koncentracją czynią naukę trudną.Nagrody za osiągnięcia mają podstawowe znaczenie i mogą być bardzo pro­ste, np. możliwość pobiegania przez pięć minut, co dodatkowo pomaga dziecku wyzwolić nadmiar energii, by tym lepiej skoncentrować się na następnym etapie nauki. Stopniowe wydłużanie czasu potrzebnego na wykonanie kolejnych etapów kształtuje zachowanie dziecka i wydłuża okres koncentracji uwagi. Zachęcanie go do regularnego wykonywania czynności, z którymi dobrze daje sobie radę, rodzi w nim silne poczucie sukcesu. Dzięki temu dziecko nie czuje się ofiarą ży­ciową tylko dlatego, że zadania wymagające skupienia sprawiają mu trudność.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!