Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Więcej o kontenerze KP 7 na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie odpady mogą trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to najczęściej tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć problemy związane z składowaniem i transportem odpadów. Aby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do gromadzenia i transportu opakowań, starych mebli, gruzu i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są również konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak wióry metalowe, trociny bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla jakich przedsiębiorstw?

Odbiorcami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Wśród nich można wymienić między innymi firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu transportują do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Kontakt z firmą:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]