ekologiczne przetwory, ekologiczna żywność online

Żywność eko – nie każdy produkt może zasłużyć na to miano

Od prężnego rozwoju branży żywieniowej, który trwa od zeszłego wieku, produkty jedzone przez nas każdego dnia zaczęto coraz częściej wypełniać różnymi związkami wydłużającymi ich żywotność. Ale razem z rosnącą świadomością konsumentów odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć oddziaływanie na ich zdrowie, ostatnimi czasy coraz chętniej poszukują oni artykułów wytworzonych z żywności ekologicznej.

Ekologiczna żywność – z upraw nie stosujących syntetycznych nawozów i pestycydów

Aby konkretny wyrób oferowany w naszym kraju mógł mienić się „eko”, musi spełnić wiele warunków. Żywność eko i przetwory z niej wytwarzane muszą posiadać określone certyfikaty wydawane przez uprawnione do tego instytuty. Najważniejszą jednakże właściwością spożywczych produktów ekologicznych jest to, że użyte do ich przygotowania warzywa i owoce hodowano według wszelkich obostrzeń rolnictwa ekologicznego. To oznacza, że rolnicy nie stosowali chemicznych nawozów ani środków protekcji roślin, które mogłyby mieć szkodliwy oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, ale które także są zagrożeniem dla środowiska. Niektóre wszak nawozy powodują odkwaszenie gleby bądź zanieczyszczają wody gruntowe, a opryski pół syntetycznymi pestycydami często powodują np. obumieranie pożytecznych organizmów. Natomiast na skutek ekologicznej uprawy rośliny mają wielokrotnie niższą zawartość metali ciężkich, azotynów oraz azotanów, a to znaczy, że mniej tych związków przeniknie do ciała ich konsumentów.

Jak musi być znakowana ekologiczna żywność?

Żywność ekologiczna podlega nieprzerwanej kontroli na każdym etapie produkcji, w tym także w trakcie przewozu i magazynowania. Co ważne, jeżeli produkt spełnia kryteria, jego producent nie licząc rutynowych informacji między innymi o masie netto, kraju produkcji składników, warunkach przechowywania, dacie zdatności do spożycia oraz możliwych alergenach, musi dodatkowo obowiązkowo podać numer identyfikacyjny organu kontrolnego dany produkt oraz umieścić logo produkcji ekologicznej UE, czyli liść ułożony z białych gwiazdek. Poszukując ekologicznych przetworów wypada więc czytać dokładnie etykiety produktów, a kupując je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy umieścił on na stronie sklepu informację o otrzymanych certyfikatach.

Kontakt z firmą:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]