ZANIKAJĄCE ELEMENTY

Później te elementy zabawy zaczęły zanikać, ustępując miejsca poja­wiającemu się podczas kilku sesji motywowi konfrontacji małej i bezrad­nej osoby z wielkim, skomplikowanym i wywołującym dezorientację światem. Refleksje terapeuty, który mówił, jak małym i bezbronnym mu­si się czuć ktoś w takim świecie, przyspieszyło tempo zabawy i pogłębi­ło chaos, jaki w niej panował. Wkrótce po rozpoczęciu sesji terapeu­tycznych Allan przestał się zachowywać agresywnie w szkole, jednak w domu agresywność zachowań stała się dużo bardziej widoczna. Po siedmiu miesiącach od momentu rozpoczęcia terapii zachowanie chłopca w domu zaczęło się poprawiać, ale po roku od zakończenia te­rapii wciąż był postrzegany w rodzinie jako sprawiający więcej proble­mów od reszty rodzeństwa.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!