ZAPEWNIENIE NAUKI W DOMU

Rodzice mogą zapewnić dziecku naukę w domu, czy to przez zatrudnienie nauczyciela domowego, czy też samodzielnie prowadząc edukację, ale związane z tym ustalenia muszą zostać zbadane i zaakceptowane przez lokalne władze oświatowe. Wprawdzie podobny układ może wydawać się szczególnie atrakcyj­ną alternatywą dla rodziców wyjątkowo znerwicowanego dziecka (patrz opis przypadku Stacey, powyżej), a jakość nauki przy odpowiednich kwalifikacjach nauczycieli może być wysoka, jednak tego typu rozwiązanie przynosi wątpliwe korzyści dla funkcjonowania dziecka w dorosłym życiu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!