ZAPEWNIENIE PACJENTOWI WSPARCIA

Niezależnie od tego, czy chory został przyjęty do szpitala, nadrzędnym ce­lem jest przywrócenie wagi ciała do poziomu bliższego normie. Podstawowe znaczenie ma dokładne ustalenie ilości jedzenia, którą obecnie spożywa chory, aby następnie stopniowo ją zwiększać do osiągnięcia poziomu gwarantującego przyrost wagi ciała. Przybieranie na wadze wywołuje zazwyczaj lęk pacjentki (pacjenta), dlatego leczenie wymaga wiele taktu, troski oraz ciągłych zapew­nień, że nie oznacza on otyłości. Czasami we wczesnych stadiach procesu lecze­nia pomocne może okazać się podawanie środków uspakajających, które poma­gają zredukować zwiększone uczucie paniki występujące u wielu chorych w okresie przyrostu wagi. Stopniowemu przybieraniu na wadze towarzyszą uzgodnione wcześniej nagrody. Pacjentowi należy też zapewnić wsparcie, by ograniczyć jego obawy związane z ciągłym przyrostem masy ciała.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!